Ekonomické učebnice.cz

Co Vám nabízejí Beckovy ekonomické učebnice:

  • prvotřídní učebnice
  • zpracování moderní formou
  • poskytují snadnou orientaci v textu
  • doplňují výklad grafy a tabulkami
  • poskytují systematický teoretický výklad ekonomických témat
  • jsou zpracované špičkovými odborníky v jednotlivých ekonomických oborech

 

Perle Bleue
Vrásky? Už nikdy!
http://www.fitness4best.cz/perle-bleue/
Senso Duo
Nejlepší olej série vlasy SENSO DUO
fitness4best.cz/vivese-senso-duo-zjistete-vice-o-oleji/

 

 

 

 

Nakladatelství C. H. Beck nabízí několik edic ekonomických učebnic, ať už to jsou ekonomické učebnice určeny převážně studentům ekonomických fakult,  Beckova edice ekonomie kladoucí důraz na propojení teorie a praxe, ale také edice C. H. Beck pro praxi zaměřená na řešení otázek týkajících se hospodářské praxe.

 

bek44
Řízení
lidských zdrojů
Podniková ekonomika, 
5. přepracované a doplněné 
vydání
Manažerské finance, 
3. vydání (+ CD)
Financování podnikatelských 
subjektů. Teorie pro praxi 
(+ CD)

 

Kompletní nabídka edice Ekonomické učebnice

 

Ekonomické učebnice pro teorii i praxi

Ekonomické učebnice od nakladatelství C. H. Beck Vám poskytují ověřené informace od renomovaných odborníků. Tyto učebnice se stanou studnicí vědomostí, ze které budete moci čerpat u diplomové práce či ve Vašem volném čase.